4 mn read
0

Trải nghiệm người dùng (UX) là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Posted in Trải nghiệm người dùng

4 mn read Trải nghiệm người dùng là cách người dùng cảm nhận về sản phẩm của bạn khi họ sử dụng và tương tác với sản phẩm đó nó rất quan trọng đối với sự thành công và tác động lâu dài. Trải nghiệm người dùng là gì? Trải nghiệm người dùng (UX) là một thuật ngữ […]

Bạn đã bao giờ tự hỏi cần những gì để xây dựng văn hóa
lấy khách hàng làm trung tâm?

Khám phá trải nghiệm khách hàng

Chào mừng bạn đến với trainghiemkhachhang.net một cộng đồng những doanh nghiệp và doanh nhân đạt được nhiều  thành công từ văn hoá “lấy khách hàng là trung tâm”

Kết nối cùng chia sẻ

Mở rộng các mối quan hệ kinh doanh và chia sẻ kiến thức để cùng nhau phát triển trong thời đại số là một trong các mục tiêu của cộng đồng trải nghiệm khách hàng

Trở thành thành viên

Việc trở thành thành viên chính thức của trainghiemkhachhang.net sẽ được hưởng các đặc quyền và cơ hội tham gia ban quản trị của cộng đồng. Tham gia ngay

Chuyển đến thanh công cụ