5 trụ cột của chiến lược trải nghiệm người dùng

Chiến lược trải nghiệm người dùng
4 mn read

Mọi chiến lược CX / UX tốt nên bao gồm 5 chiến lược trải nghiệm người dùng này để giúp sản phẩm thành công. Tôi đã thấy nó hoàn thành tốt trong mọi dự án thành công mà tôi từng tham gia, và thực hiện kém hoặc hoàn toàn không tốt trong các dự án mà tôi thấy là thất bại.

Thứ nhất, sự khác biệt giữa UX và CX là gì? CX (Trải nghiệm khách hàng) là trải nghiệm kết hợp trên tất cả các điểm tiếp xúc với doanh nghiệp của bạn cho khách hàng. Trong khi UX (Trải nghiệm người dùng) là lĩnh vực tập trung của một điểm tiếp xúc trong trải nghiệm đó.

Chiến lược trải nghiệm người dùng

Vì vậy, khi chúng tôi nói rằng chúng tôi cần một chiến lược UX mạnh mẽ, chúng tôi cũng đang nói về chiến lược CX vì nó nói về toàn bộ trải nghiệm.

Lấy người dùng làm trung tâm là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của sản phẩm, nhưng việc đưa ra một khuôn khổ tốt để cung cấp một chiến lược UX và CX mạnh mẽ thậm chí còn quan trọng hơn. 5 trụ cột này sẽ giúp bạn hiểu giá trị sản phẩm của mình và cách nó giải quyết các vấn đề quan trọng nhất của khách hàng.

5 trụ cột chính của chiến lược trải nghiệm người dùng là:

– Hiểu người dùng của bạn

– Hiểu giá trị của bạn mang lại

– Biết cách bạn giải quyết vấn đề

– Có tầm nhìn rõ ràng

– Phản hồi liên tục và lặp lại

Chiến lược trải nghiệm người dùng

Bằng cách này sản phẩm kỹ thuật số của bạn được thiết lập để thành công, bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết những gì bạn cần làm cho từng thứ.

Chiến lược trải nghiệm người dùng

Hiểu người dùng của bạn

Bất kỳ chiến lược UX sản phẩm tốt nào cũng sẽ giúp hiểu được các loại khách hàng khác nhau mà bạn có và những điểm khó khăn cụ thể của họ liên quan đến sản phẩm của bạn. Điều quan trọng là phải hiểu sâu sắc về khách hàng của bạn thông qua các nghiên cứu định tính và theo ngữ cảnh.

Để hiểu khách hàng của bạn, bạn nên:

– Thực hiện các cuộc phỏng vấn người dùng 

– Khảo sát khách hàng của bạn

– Tạo báo cáo nhu cầu

Hiểu giá trị sản phẩm của bạn

Bạn cần hiểu rõ các đề xuất giá trị của mình, điều này sẽ giúp thúc đẩy hoạt động tiếp thị và xây dựng thương hiệu để bạn hiểu cách nói về sản phẩm của mình theo cách mà khách hàng mục tiêu hiểu.

Để hiểu giá trị sản phẩm, bạn nên:

– Đặt ra một tuyên bố sứ mệnh rõ ràng

– Xác định điều gì khiến bạn trở nên độc đáo

– Hình thành đề xuất giá trị của bạn và kiểm tra nó

– Hành trình của khách hàng

Biết cách để bạn giải quyết vấn đề

Bạn cần biết cách người dùng hiện đang giải quyết các vấn đề mà bạn muốn nhắm mục tiêu và sau đó có một hành trình người dùng rõ ràng được vạch ra về cách bạn sẽ làm. Bạn cũng cần hiểu tầm quan trọng của những tính năng nào cần bao gồm cho MDP (Sản phẩm mong muốn tối thiểu) của bạn.

Để hiểu cách sản phẩm của bạn giải quyết vấn đề, bạn nên:

– Vạch ra trải nghiệm hiện tại, xác định các điểm có vấn đề 

– Đổi mới, hội thảo về các giải pháp

– Tạo luồng người dùng cao cấp về các giải pháp sản phẩm

– Tạo kết thúc cho bản đồ hành trình của khách hàng

– Tạo mẫu và kiểm tra thiết kế của bạn

Có tầm nhìn rõ ràng

Là một phần của việc hiểu những gì cần bao gồm trong MDP (Sản phẩm mong muốn tối thiểu) của bạn, bạn cũng cần phải nghĩ đến trạng thái tương lai, tất cả các sản phẩm tốt đều có tầm nhìn rõ ràng về sản phẩm có thể ra sao trong 1, 3 và 5 năm nữa. Dành thời gian với nhóm của bạn để thảo luận về những trạng thái tương lai đó có thể trông như thế nào.

Để tạo ra một tầm nhìn sản phẩm, bạn nên:

– Tạo một lộ trình cấp cao

– Thực hiện tầm nhìn 3 và 5 năm

– Thiết kế cho tiêu chuẩn vàng UX

– Phản hồi của khách hàng

– Phản hồi liên tục và lặp lại

Một chiến lược trải nghiệm người dùng tốt liên tục tương tác với người dùng, thử nghiệm và lặp lại các ý tưởng và cải tiến. Bạn cần đảm bảo rằng bạn có hệ thống phù hợp và phương pháp hay nhất để liên tục tương tác với người dùng và nhận phản hồi.

Để liên tục lặp lại, bạn nên:

– Nói chuyện với 1 người dùng mỗi tuần

– Cho người dùng sử dụng các mẫu thử nghiệm

– Thiết lập các vòng phản hồi của người dùng

– Sử dụng công cụ phản hồi

– Kiểm tra trực tiếp liên tục

– Đặt ra các thước đo thành công cho tất cả các dự án

Trong câu chuyện trên

Đảm bảo bạn bao gồm 5 điều này sẽ có nghĩa là bạn hiểu thị trường của bạn, khách hàng của bạn, sản phẩm của bạn và cách nó giải quyết những vấn đề cấp bách nhất đối với họ. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng bạn liên tục đánh giá chúng và cải thiện trải nghiệm sản phẩm kỹ thuật số của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn đã bao giờ tự hỏi cần những gì để xây dựng văn hóa
lấy khách hàng làm trung tâm?

Khám phá trải nghiệm khách hàng

Chào mừng bạn đến với trainghiemkhachhang.net một cộng đồng những doanh nghiệp và doanh nhân đạt được nhiều  thành công từ văn hoá “lấy khách hàng là trung tâm”

Kết nối cùng chia sẻ

Mở rộng các mối quan hệ kinh doanh và chia sẻ kiến thức để cùng nhau phát triển trong thời đại số là một trong các mục tiêu của cộng đồng trải nghiệm khách hàng

Trở thành thành viên

Việc trở thành thành viên chính thức của trainghiemkhachhang.net sẽ được hưởng các đặc quyền và cơ hội tham gia ban quản trị của cộng đồng. Tham gia ngay

Chuyển đến thanh công cụ